Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

20 LAT GDYŃSKIEJ BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ RP

Kategoria: Powojenne polskie niebo Utworzony: 2014-07-10 Autor: Kirschenstein Krzysztof

Jak wszyscy entuzjaści i sympatycy naszego lotnictwa wiedzą, niewiele jest w naszym kraju lotnisk wojskowych, na których jeszcze nie tak dawno było tyle różnorodnego sprzętu, od samolotów MiG-21bis, TS-11 Iskra, An-28, Mi-2, Mi-17 i W3 Anakonda. Dla wszystkich miłośników i sympatyków lotnictwa Babie Doły to przede wszystkim wspaniałe lotnisko z uroczym widokiem na morze, które na co dzień towarzyszy mechanikom, a pilotom już od pierwszych sekund każdego lotu. 19 lipca 2014 roku nie tylko miłośnicy lotnictwa będą mogli przybyć na lotnisko Babie Doły gdzie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zostaną przeprowadzone długo oczekiwane obchody 20-lecia powstania Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, na których to w pokazie dynamicznym zaprezentują się załogi śmigłowców: Mi-14PŁ, SH-2G i W-3RM Anakonda. Dodatkowo na lotnisku zostaną wystawione statki powietrzne będące w użyciu MW oraz gościnnie zaprezentowany zostanie samolot myśliwski MiG-29 i transportowy C-295 Casa. Dla przyjezdnych będzie to po raz kolejny wspaniała okazja, aby raz jeszcze zobaczyć to wszystko czym dziś obecnie dysponuje lotnictwo MW, a sama uroczystość jak sądzę będzie nie tylko dla sympatyków lotnictwa kolejną okazją do miłych wspomnień oraz spotkań, które na pewno przyniosą wiele niezapomnianych i wzruszających chwil. Korzystając z tak wspaniałego jubileuszu warto przy tej okazji przybliżyć krótką historie powstania Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Prace nad wprowadzeniem w lotnictwie MW nowych struktur organizacyjnych rozpoczęto na początku lat 90-tych. Po przejęciu 1991 roku z WLOP - 34. PLM zaczęto zdawać sobie sprawę, że struktury samodzielnych pułków i eskadr nie odpowiadają wymogom stawianym ówczesnym siłom Marynarki Wojennej RP. W związku z tym w Dowództwie Marynarki Wojennej rozpoczęto intensywne prace studyjne, mające na celu wypracowanie optymalnego wariantu struktury lotnictwa w składzie sił MW, powołując w tym celu w 1992 roku grupę organizacyjno-przygotowawczą pod kierownictwem kmdr. dypl. pil. Zbigniewa Smolarka. W skład grupy (20 oficerów) wchodzili specjaliści różnych specjalności, którzy przez okres dwóch lat zbierali materiały i doświadczenia na podstawie których przygotowali wariant sformowania struktur mogących sprawnie funkcjonować w lotnictwie Marynarki Wojennej. W efekcie na mocy zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 27.07.1994 roku i w ślad za tym - rozkazu dowódcy Marynarki Wojennej RP z dnia 25.08.1994 roku - powołano Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Dowództwo Brygady Lotnictwa MW sformowano 31.10.1994 roku
w garnizonie Gdynia - Babie Doły. Rok 1995 był przełomowym dla lotnictwa Marynarki Wojennej. Ponownie w tym roku rozpoczęło się dostosowywanie lotnictwa MW do struktur NATO.

Z dotychczasowych jednostek lotnictwa MW (pułków i eskadr) wydzielono dywizjony lotnicze i jednostki zabezpieczenia logistycznego, tj. bataliony zabezpieczenia.

W wyniku tak przeprowadzonej reorganizacji lotnictwa uzyskano nowoczesną strukturę lotnictwa Marynarki Wojennej, w której rozdzielono część bojową (lotniczą) od elementów zabezpieczenia, co zapewniało lepszą realizację zadań przez jednostki lotnicze i logistyczne. Podobna organizacja, w formie eskadr i baz lotniczych, została też później wprowadzona w WLOP, ale to właśnie lotnictwo Marynarki Wojennej jako pierwsze przyjęło struktury, budowane wg nowej koncepcji zabezpieczenia logistycznego, zgodnej ze standardami NATO.

W ramach Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej powstały:

- 1. Pucki Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Edwarda Szystowskiego na lotnisku Gdynia - Babie Doły.

- 2. Darłowski Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej na lotnisku Darłówek.

- 3. Kaszubski Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej na lotnisku Siemirowice.

- 3. Batalion Zabezpieczenia im. kmdr. ppor. inż. Zygmunta Mariana Horyda (Gdynia-Babie Doły).

- 4. Batalion Zabezpieczenia (Darłówek).

- 5. Batalion Zabezpieczenia (Siemirowice).

- 42. Dywizjon Techniczny (Gdynia-Babie Doły).

Wszystkie wymienione jednostki weszły w skład Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Każdy z dywizjonów składał się z dwóch lub trzech eskadr. Formalnie Brygada Lotnictwa Morskiego została sformowana 1. 11. 1994 roku, a podległe jej jednostki jeszcze zimą 1994/1995 roku, jednak zasadniczy proces formowania i przechodzenia na nowe struktury został przeprowadzony w ciągu 1995 roku.

Na dowódcę Brygady Lotnictwa MW Decyzją MON z dnia 05.07.1995 roku wyznaczony został kmdr dypl. pil. Zbigniew Smolarek

W skład formowanych eskadr weszły samoloty i śmigłowce:

- 28 eskadry lotniczej: W-3RM, SH-2G, W-3T, Mi-17, Mi-2, M-28;

- 29 eskadry lotniczej: Mi-14PŁ, Mi-14PS, W-3RM, Mi-2;

- 30 eskadry lotniczej: M-28 B1R BRYZA i M28.

Z zadań realizowanych przez Brygadę Lotnictwa MW zostały zdjęte zadania realizowane do tej pory przez wycofane z eksploatacji w 2003 roku poczciwych (ale wciąż dobrze spisujące się) samolotów myśliwskich Mig-21bis, a zadania wycofanych nieco później samolotów szkolno-treningowych i rozpoznawczych PZL TS-11 Iskra z jednostki w Siemirowicach przejęły samoloty M-28B1R. Nowym wyzwaniem zostały objęte zadania realizowane przez śmigłowce pokładowe SH-2G Kaman, które weszły na uzbrojenie lotnictwa MW w latach 2002-2003. W wyniku restrukturyzacji lotnictwa morskiego od 1 stycznia 2011 roku przeformowano 43. Bazę Lotniczą i 44. Bazę Lotniczą, które wchłonęły dotąd istniejące eskadry. Od 7 października 2011 roku do dnia dzisiejszego Brygadą Lotnictwa MW dowodzi kmdr pil. Tadeusz Drybczewski, który obowiązki przejął od kmdr. pil. Stanisława Ciołka. Lotnictwo Marynarki Wojennej niemal zawsze pozostawało nieco w tle lotnictwa uderzeniowego czy obrony powietrznej i nie da się ukryć, że właśnie to lotnisko na Babich Dołach położone nieopodal ponad 40 metrowego klifu wciąż pozostaje prawdziwą bazą Marynarki Wojennej, w której każdego dnia pełnią, służbę ludzie, dla których prawdziwą pasją jest latanie. Wypada przy tak pięknym jubileuszu jakim jest 20-lecie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej złożyć wszystkim służącym w tej jednostce serdeczne podziękowania za ich dotychczasową współpracę, działalność, zaangażowanie, a także za życzliwość i otwartość dla nas. W imieniu całej redakcji z najwyższym szacunkiem odnoszę się do waszego profesjonalizmu i zaangażowania wszystkich żołnierzy służących w szeregach Lotnictwa Marynarki Wojennej doceniając poświecenie towarzyszące każdego dnia w utrzymaniu stałej gotowości do podejmowania najtrudniejszych zadań, łącząc na koniec najlepsze życzenia zdrowia, radości i podtrzymywania wciąż serdecznych więzi z naszą redakcją.Tekst i zdjęcia Krzysztof Kirschenstein, kmdr Mariusz Konarski, Wacław Hołyś, Miłosz Rusiecki oraz Cezary Piotrowski

88
41