Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej w klasie Advanced

Kategoria: Lotnictwo cywilne Utworzony: 2011-09-14 Autor: Godlewski Krzysztof

Na toruńskim lotnisku od 19 do 25 września odbędą się Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej. Szczegóły poniżej.


Organizacja zawodów.

        Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2011 w dniach 19.09. do 25.09.2011 r. w Toruniu odbędą się Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej w klasie Advanced, w obsadzie międzynarodowej. Zawody będą rozgrywane zgodnie z: Kodeksem FAI , Regulaminem CIVA , Przepisami Polskiego Lotnictwa Cywilnego oraz Przepisami Lokalnymi. Zjazd sędziów i zawodników 19.09.2011 r. na lotnisko  Aeroklubu Pomorskiego.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa.
   
1.    Aerokluby regionalne zgłaszające zawodników do udziału w zawodach muszą mieć wykupione licencje współzawodnictwa sportowego w sporcie akrobacyjnym.
2.    Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą  posiadać ważne licencje sportowe w sporcie akrobacji samolotowej.
3.    Pilotów do udziału w mistrzostwach zgłaszają aerokluby regionalne w terminie do 10.09.2011 r. na adres:
  
Aeroklub Pomorski im. gen. pil. Stanisława Skalskiego
   ul. 4 Pułku Lotniczego 17
   87-100 Toruń
   sekretariat@aeroklub.torun.pl 
oraz 
   dyrektor@aeroklub.radom.pl 

4.  Zawodnicy muszą posiadać:
- zgłoszenie z aeroklubu regionalnego
- ważną licencję pilota,
- ważną licencję sportową,
- dziennik osobisty pilota z aktualnym KWT , KTP z akrobacji,
- aktualne zezwolenie do obniżenia wysokości wykonywania akrobacji do 300 m,
- ubezpieczenie NW z podwyższonym ryzykiem.

Kierownictwo i obsługa mistrzostw

dyrektor mistrzostw Polski  -     Janusz Rosołek
przewodniczący jury  -             Jan Gawęcki       
Kierownik Sportowy -               Stanisław Szczepanowski
główny sędzia  -                      Pavol Kavka
asystent gł. sędziego               Jerzy Wiśniewski
komisja obliczeniowa -             Paweł Szczepanowski
szef techniczny -                     Stanisław Kogut
kierownik lotów-                     Edmund Janowski
kierownik administracyjny -      Tomasz Dunajski
obsługa kamery wideo -           Maciej Mrozowicz, Jacek Kogut

Sędziowie :
                                                    1. Stanislav Bajzic
                                                    2. Andrzej Wesołowski
                                                    3. Jerzy Makula
                                                    4. Maciej Białek
                                                    5. Tamara Dovgalenko

Zabezpieczenie mistrzostw.
                  
1. Komisję sędziowską powołała  Komisja Akrobacji Lotniczej
2. Dla prawidłowego zabezpieczenia pracy głównego sędziego, jury i  kierownika sportowego organizator wyznaczy co najmniej 10 osób do obsługi mistrzostw, w tym co najmniej dwie do obsługi kamery na stanowisku sędziowskim.Mistrzostwa zabezpieczą samoloty :

 - EXTRA 300 L  SP-ACM;
 - EXTRA 330 LC  SP-AUP;
 - ZLIN 50 LS  SP-AUC;
 - zapasowy ZLIN 50 LS SP- AUD.
Dodatkowo mogą to być zgłoszone samoloty prywatne.

1.    Sprawdzenie dokumentacji lotniczej zawodników, obsługa startu, kierowanie lotami – odpowiedzialny szef wyszkolenia.
2.    Sprawdzenie przygotowania samolotów (stan techniczny, dokumentacja) – odpowiedzialny szef techniczny.
3.    Przydział sprzętu dla kadry narodowej wg decyzji trenera kadry.

               P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e .       
                                                               
1. Stawiennictwo zawodników, personelu kierowniczego, personelu obsługi i komisji sędziowskiej obowiązuje 19.09.2011. do godziny 18.00.                           
2. Kierownictwo oraz komisja  sędziowska korzystają z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia.    
3. Każdy pilot  dokona obowiązkowej opłaty regulaminowej w wysokości 1500 zł (w opłacie tej zawarte są koszty paliwa i oleju na zawodach, koszty organizacyjne, transportu hotel-lotnisko, koszt wyżywienia i zakwaterowania).
4. Piloci zobowiązani są do dosłanie elektronicznie programów dowolnych w Olanie w formacie PDF Form A, B i C wraz z podpisem  na e-mail pawelsz80@wp.pl i dyrektor@aeroklub.radom.pl  w terminie do 15.09.2011 r.   
5. Koszty  pracy komisji sędziowskiej na zawodach pokrywa organizator ze środków wydzielonych przez Komisję Akrobacji Samolotowej.
6. W przypadku przekroczenia przyznanych środków niedobór pokrywa organizator.
7. Sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów złoży dyrektor aeroklubu po ich zakończeniu do Aeroklubu Polskiego wraz z obowiązującym rozliczeniem finansowym.


57
49