Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

Air Transporter

Ilość wyświetleń: 54175

Instrukcje

Jesteś pilotem śmigłowca transportowego. Twoje zadanie polega na transportowaniu towarów i układanie ich zgodnie z przeznaczeniem, lub też gaszeniu pożarów za pomocą kontenera z wodą.

Trudność polega na tym, iż śmigłowiec ma ograniczoną ilość paliwa, co wymusza wykonanie zadania w określonym czasie. Helikopter nie jest też odporny na uszkodzenia, więc steruj uważnie!

Klawsze używane w grze

 • - lot do góry
 • - lot w dół
 • - lot w lewo
 • - lot w prawo
 • Q - lewa wyciągarka do góry
 • W - obie wyciągarki do góry
 • E - prawa wyciągarka do góry
 • A - lewa wyciągarka w dół
 • S - obie wyciągarki w dół
 • D - prawa wyciągarka w dół
 • Z - zwolnienie uchwytu lewej wyciągarki
 • X - zwolnienie uchwytu obu wyciągarek
 • C - zwolnienie uchwytu prawe wyciągarki
 • SPACJA - wyrównianie długości obu lin
 • SHIFT - przesuwanie kamery
 • MYSZKA - pozwala na sterowanie śmigłowcem, alternatywnie do klawiatury