Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

ZLOT 2009 - Poznań Krzesiny

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2009-10-06 Autor: Franczyk Michał

ZLOT 2009" kurs szkoleniowo-metodyczny dla kierowniczej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych RP. ?ZLOT" to kurs o charakterze szkoleniowym, mającym na celu sprawdzenie poziomu wiedzy specjalistycznej kierowniczej kadry lotnictwa SZRP, ocenę jej umiejętności pilotażowych i bojowych, a także wymianę doświadczeń zdobytych przez personel latający SZ RP w kontekście realizacji zadań operacyjnych w kraju i poza jego granicami. W szkoleniu udział bierze kierownicza kadra lotnictwa Sił Zbrojnych RP - dowódcy i szefowie jednostek lotniczych Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz przedstawiciele Wojsk Specjalnych i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Podczas "Zlotu" zaprezentowany zostanie cały przekrój lotnictwa wojskowego. W dniu 6 października 2009r. na krzesińskim lotnisku wyląduje 27 statków powietrznych: F-16, MiG-29, Su-22, TS-11, PZL-130, CASA C-295M, An-28, M-28, Jak-40, W-3, Mi-2, Mi-8, Mi-17 z wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, w tym z:
* Sił Powietrznych:
1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego (1 SLT):
-36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego
-7 eskadry lotnictwa taktycznego
-8 eskadry lotnictwa taktycznego
-40 eskadry lotnictwa taktycznego
-41 eskadry lotnictwa taktycznego
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego (2 SLT):
- 3 eskadry lotniczej
- 6 eskadry lotniczej
-10 eskadry lotnictwa taktycznego
3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego (3 SLTr):
- 2 eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego
- 3 eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego
-13 eskadry lotnictwa transportowego
-14 eskadry lotnictwa transportowego
2 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej
3 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej
4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego (4.SLSz)
-1 Ośrodka Szkolenia Lotniczego
-2 Ośrodka Szkolenia Lotniczego

*Marynarki Wojennej:
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
-28 eskadry lotniczej Marynarki Wojennej
-29 eskadry lotniczej Marynarki Wojennej
-30 eskadry lotniczej Marynarki Wojennej

* Wojsk Lądowych:
25 Brygady Kawalerii Powietrznej
-1 dywizjonu lotniczego
-7 dywizjonu lotniczego
-49 pułku śmigłowców bojowych
-56 pułku śmigłowców bojowych

Poza 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego, na terenie której odbywa się kurs, zaplanowano misje lotnicze na 21 Centralnym Poligonie Lotniczym - Nadarzyce. W ramach połączonej operacji lotniczej COMAO (Composite Air Operation) angażującej i integrującej duże grupy samolotów różnych typów i różnego przeznaczenia, piloci wykonają misje typu: TACTICAL INTERCEPTION (przechwycenie celu powietrznego), SWEEP (wymiatanie), ESCORT (osłona) i SURFACE ATTACK (atak celu naziemnego). Ponadto w trakcie kursu zostaną omówione zagadnienia m.in. optymalizacji szkolenia lotniczego w kraju pilotów samolotów wielozadaniowych F-16 i transportowych C-130 "Herkules". Podsumowane zostaną doświadczenia z wspólnych ćwiczeń na samolotach F-16 w ramach m.in. programu ?Tactical Leadership Programme", programu wymiany eskadr ?Squadron Exchange", czy innych ćwiczeń o charakterze międzynarodowym. Obecnie na 48 samolotów F-16 Block 52+ (36 w wersji "C" i 12 w wersji "D"), stacjonujących w 32 Bazie Lotniczej w Łasku i 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu - Krzesinach przypada 40 pilotów (których liczba do końca roku wzrośnie o 7 kolejnych). 

Od 2008r. polscy piloci samolotów F-16 biorą udział w ćwiczeniach sojuszniczych poza granicami kraju. Do tej pory zrealizowano już kilkakrotnie ćwiczenia w Belgii ("Tactical Leadership Programme"), Grecji ("Squadron Exchange"), Szwecji ("Loyal Arrow"), a także Danii ("Squadron Exchange", "Bold Avenger"). W tym roku czekają nas również ćwiczenia w Hiszpanii. Celem wszystkich ćwiczeń i treningów o zasięgu międzynarodowym jest doskonalenie umiejętności taktycznego wykonywania skomplikowanych, wielowymiarowych operacji lotniczych w dużych ugrupowaniach przez statki powietrzne o różnych właściwościach i przeznaczeniu (ugrupowanie "COMAO") oraz osiąganie interoperacyjności i współdziałania między uczestnikami szkolenia m.in. w ramach wydzielonych Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force). Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że polscy piloci F-16 ze swoimi umiejętnościami i sprzętem mogą śmiało konkurować z pilotami innych krajów. Potwierdza to wysoki poziom wyszkolenia polskich pilotów, którzy codziennie odbywają szkolenie w powietrzu jak i na symulatorze, ćwicząc najróżniejsze warianty działań powietrznych, aby sprostać każdemu zadaniu jakie zostanie przed nimi postawione na współczesnym polu walki.

W ramach kursu szkoleniowo - metodycznego "ZLOT 2009" wyróżnieni piloci lotnictwa SZ RP zostaną uhonorowani przez Dowódcę Sił Powietrznych gen broni pil. Andrzeja BŁASIKA prestiżową nagrodą - statuetką "IKARA":
z Dowództwa Sił Powietrznych:
- płk pil. Wojciech Stępień
- mjr pil. Andrzej Zubik
z 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego:
- płk. pil. Robert Dziadczykowski
- płk pil. Wojciech Pikuła
- mjr pil. Jerzy Chrulski
z 4. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego:
- mjr pil. Mariusz Szymla
- mjr pil. Mariusz Poźniak
- kpt Pil. Dariusz Sarnecki
- kpt Pil. Mariusz Sikora
z Centrum Operacji Powietrznych:
- ppłk pil. Rafał Nowak
z 36. specjalnego pułku lotnictwa transportowego:
- por. pil. Przemysław Zabój
z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego:
- kpt. Pil. Mirosław Herzyk
- kpt Pil. Krystian Lebda
- chor. Szt. Pil. Dariusz Wdowiak
- chor. Szt. Pil. Dariusz Rabiko

tekst: Michał Franczyk
62
52