Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

"Zielony wieniec" dla lotników morskich

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2012-04-25 Autor: Godlewski Krzysztof    4 pilotów i 2 nawigatorów klucza śmigłowców pokładowych SH-2G otrzymało prawo do noszenia "gapy z zielonym wieńcem". Pierwsze w Marynarce Wojennej RP wyróżnienie personelu lotniczego nadawane za wykonywanie zadań w warunkach bojowych związane jest z udziałem w operacji antyterrorystycznej NATO na Morzu Śródziemnym.

    Kmdr ppor. pil. Mariusz Dawidczyk, kpt. mar. pil. Sebastian Bąbel, kpt. mar. pil. Bartłomiej Lipiński, kpt. mar. pil. Janusz Grzybowski oraz por. mar. naw. Rafał Chojnacki i por. mar. naw. Dariusz Demski z klucza śmigłowców pokładowych SH-2G otrzymali prawo do noszenia "gapy z zielonym wieńcem".

Wyróżnieni piloci i nawigatorzy w 2008 roku wchodzili w skład komponentu lotniczego Polskiego Kontyngentu Wojskowego Pułaski. Zaokrętowani na pokładzie fregaty rakietowej wykonywali zadania w składzie stałego zespołu okrętów Sił Odpowiedzi NATO SNMG-1 (ang. Standing NATO Maritime Group One), między innymi w ramach operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego na Morzu Śródziemnym pod kryptonimem "Active Endeavour".

Operacja antyterrorystyczna NATO pod kryptonimem "Active Endeavour" prowadzona jest od 2001 roku na mocy Artykułu V Traktatu Waszyngtońskiego. W początkowej fazie obejmowała wschodnią część Morza Śródziemnego. Później obszar operacji rozszerzono o Cieśninę Gibraltarską oraz część zachodnią akwenu. Od 2004 roku operacja obejmuje cały obszar Morza Śródziemnego. Zgodnie z jej założeniami polska fregata monitorowała morskie szlaki komunikacyjne oraz obszary istotne dla bezpieczeństwa transportu morskiego w tym rejonie. Głównym zadaniem okrętu było przeciwdziałanie wszelkim aktom terroryzmu na morzu oraz wykrywanie jednostek prowadzących przemyt ludzi i zakazanych substancji. W ramach tej operacji PKW Pułaski zidentyfikował około 200 jednostek.

Druga i jak dotąd najdłuższa misja z udziałem śmigłowca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej trwała ponad cztery miesiące. Wykonując zadania w ramach stałego zespołu okrętów Sił Odpowiedzi NATO, załogi pokładowego SH-2G spędziły w powietrzu ponad 150 godzin.

Uprawnienia do noszenia "gapy z zielonym wieńcem" dla personelu lotnictwa Sił Zbrojnych RP nadaje dowódca Sił Powietrznych RP po wykonaniu co najmniej 7 lotów bojowych.

bl.mw.mil.pl