Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

Transport pod "Parasolem"

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2013-02-18 Autor: Franczyk Michał

Śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ i SH-2G oraz samoloty patrolowe Bryza z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej będą uczestniczyły w rozpoczynających się dzisiaj na Bałtyku manewrach 3. Flotylli Okrętów. Głównym zadaniem lotnictwa morskiego będzie wsparcie sił okrętowych w operacjach osłony szlaków żeglugowych, transportu morskiego, utrzymania panowania na morzu i niedopuszczenia do blokady morskiej państwa.

Od poniedziałku, 18 lutego, do piątku 22 lutego okręty 3. Flotylli Okrętów prowadzić będą działania w ramach tak zwanej Okrętowej Grupy Zadaniowej (OGZ). Będą to głównie ćwiczenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są do kraju surowce i towary o znaczeniu strategicznym. Okręty wspierane przez lotnictwo morskie będą tworzyć swoistego rodzaju ?parasol? bezpieczeństwa dla poruszającego się po morzach transportu. W manewrach udział weźmie fregata rakietowa ORP "Gen. T. Kościuszko", okręt rakietowy ORP "Piorun", niszczyciel min ORP ?Mewa?, trałowiec ORP "Gopło" oraz okręt podwodny ORP "Sokół". Działania sił głównych będzie zabezpieczał zbiornikowiec ORP "Bałtyk" oraz okręt ratowniczy ORP "Lech".

Do głównych zadań załóg samolotów i śmigłowców lotnictwa MW podczas tego typu manewrów należy rozpoznanie wyznaczonych akwenów oraz wskazywanie potencjalnych celów znajdujących się poza zasięgiem środków radiolokacyjnych okrętów, osłona transportu morskiego przed atakami okrętów podwodnych, prowadzenie operacji poszukiwawczo ratowniczych oraz operacje antyterrorystyczne i antypirackie. W celach szkoleniowych lotnictwo morskie wykonuje również zadania pozoracji zagrożeń asymetrycznych oraz zrzutu imitatorów celów powietrznych.

Okrętem flagowym ćwiczenia będzie fregata rakietowa ORP "Gen. T. Kościuszko", która dysponuje największym potencjałem pozwalającym na obronę transportu morskiego. Fregata jest wyposażona m.in. w dwa typy sonarów, radary obserwacji nawodnej i powietrznej, torpedy MU-90 oraz rakiety SM-1. Dysponuje także specjalnym systemem "wyciszania", który utrudnia okrętom podwodnym rozpoznanie szumów fregaty. Głównym zadaniem ORP "Gen. T. Kościuszko" będzie osłona szlaków komunikacyjnych przed atakiem okrętu podwodnego oraz wykrywanie wrogich celów powietrznych. Z pokładu ORP "Kościuszko" będą koordynowane działania pozostałych okrętów zespołu. Okręt rakietowy ORP "Piorun", trałowiec ORP "Gopło" i niszczyciel min ORP "Mewa" przeprowadzą m.in. strzelania artyleryjskie. Podczas manewrów prowadzona będzie jednocześnie operacja przeciwminowa, której celem będzie wyznaczenie bezpiecznych torów wodnych dla jednostek transportu morskiego poruszających się na zaminowanych akwenach. W trakcie działań okręty bojowe wspierane będą przez zbiornikowiec, dzięki czemu będą mogły zaopatrywać się w morzu bez konieczności powrotu do portu. Równolegle do działań bojowych ćwiczone będą akcje ratownicze z udziałem między innymi grup nurkowych. Okręty przećwiczą również manewrowanie w szykach oraz procedury łączności.

Dziennie na Bałtyku przebywa od 2 do 3 tysięcy jednostek. Prowadzona jest wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W polskich portach przeładowywanych jest średnio ok. 60 milionów ton ładunków rocznie. Tylko jeden kontenerowiec jest w stanie dostarczyć jednorazowo już ponad 15 tysięcy kontenerów, a na jednym wycieczkowcu może być ponad 3 tysiące pasażerów To tylko wybrane przykłady rosnącego znaczenia transportu morskiego. Z powyższej sytuacji w dużej mierze wynikają scenariusze ćwiczeń Marynarki Wojennej, które skupiają się m.in. na operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju, która oznaczałaby odcięcie od źródeł zaopatrywania. Dlatego tego typu ćwiczenia obejmują działania okrętów i lotnictwa morskiego na rzecz osłony transportu morskiego i bezpieczeństwa żeglugi poprzez przeciwdziałanie atakom z wody i powietrza oraz atakom okrętów podwodnych. Podczas takich manewrów prowadzone są również działania przeciwminowe, antyterrorystyczne, antypirackie, a także operacje stabilizacyjne, wymuszania pokoju i humanitarne. Ćwiczenia o takim charakterze są kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na morzu koniecznej dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego.

www.bl.mw.mil.pl


52
42