Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

Seniorzy Lotnictwa MKSL z wizytą w Muzeum Marynarki Wojennej RP

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2015-03-15 Autor: Kirschenstein Krzysztof

Każda druga niedziela miesiąca jest terminem spotkań klubowych kolegów - seniorów lotnictwa... i tak też było w minioną niedzielę 8 marca 2015 roku. O godz. 11.00 - po krótkim zebraniu, członkowie Morskiego Klubu - Gdyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, wraz z przedstawicielami zaprzyjaźnionego portalu lotniczego Aviateam.pl - w osobach kol. Krzysztof Godlewski i kol. Krzysztof Kirschenstein. Tego dnia przybyliśmy do Muzeum Marynarki Wojennej RP w Gdyni, którego dyrektorem jest Pan Tomasz Miegoń. Liczna grupa przybyłych seniorów lotnictwa wraz z kolegami portalu Aviateam. pl, została serdecznie przyjęta i oprowadzona po ekspozycjach przez Pana Lecha Trawickiego - zastępcę dyrektora. W sali audiowizualnej zapoznano obecnych z historią powstania muzeum oraz jego eksponatów wystawowych w nowym pięknym budynku na Placu Zawiszy Czarnego. Miejsce jest bardzo honorowe jak przystało na Muzeum MW - dla miasta powstałego z morza! Muzeum znajduje się w znakomitej lokalizacji wraz z miejscowym Muzeum Miasta Gdyni, gdzie w jednej bryle architektonicznej znajdują się te dwie instytucje. Wiele słów uznania należy skierować za powstanie tak nowoczesnego obiektu: do Fundacji "O dach dla historii MW RP", ówczesnego dowódcy MW - admirała floty Ryszarda Łukasika, radców naszego miasta, sponsorów, budowniczych oraz wielu bezimiennych darczyńców, którzy bardzo się przyczynili do powstania tych pięknych dwóch obiektów usytuowanych tuż przy miejskiej plaży w centrum Gdyni. Budynek muzeum MW wraz z przyległą do niego wystawą plenerową, zawiera w sobie najwięcej treści i eksponatów poświęconych marynarce wojennej. Szanownych gości, w tym dniu, wzrok kierowany był na to, co było Ich codzienną służbą - a więc lotnictwo morskie, które zapisane w dziejach marynarki wojennej - istniało, istnieje i nadal będzie istnieć. Tak to już jest, gdy państwo posiadając granicę morską - terytorialne akweny wodne, kontrolowane jest przez lotnicze formacje straży granicznej, a strzeżone przez lotnictwo bojowe. Zadania realizowane przez lotnictwo morskie, to min. udzielanie pomocy na wodzie i lądzie(SAR), poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych (ZOP), rozpoznanie z powietrza, towarzyszenie okrętom, osłona baz... oraz dyżurowanie i zwalczanie w powietrzu różnego rodzaju środków latających i poruszających się w tej przestrzeni. Seniorzy lotnictwa i goście obecni w muzeum MW, nie kryli zdumienia i głębokiego żalu z powodu braku miejsca na należną historię lotnictwa morskiego, bowiem, jak ocenić ekspozycję akcentującą lotnictwo po przez jedno stanowisko z rakietami powietrze-powietrze, jedno z zasobnikiem niekierowanych pocisków rakietowych i jedną lawetą działka samolotowego i do tego tylko 2 kolorowe zdjęcia współczesnego lotnictwa oraz makieta śmigłowca W-3RM na pokładzie okrętu. W plenerze o drobinkę lepiej. Ale jak nam powiedziano na usprawiedliwienie tego stanu rzeczy - kilka eksponatów samolotów użyczono w kilku letnią dzierżawę dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Trwają starania o powrót tego zasłużonego lotniczego symbolu do Gdyni. Klub seniorów lotnictwa wraz z redaktorem naczelnym kol. Krzysztofem Kirschenstein zadeklarowali pomoc w przeglądzie archiwaliów zdjęciowych i uzyskiwaniu stosownej wiedzy, a muzealnicy zadeklarowali poszerzanie lotniczych ekspozycji. Seniorzy naszej awiacji swój wkład pragną też wnieść po przez udostępnienie swych osobistych pamiątek, dokumentów posiadanych w domowych archiwach oraz rzeczy związanych z lotnictwem morskim z którym to lotnictwem czują się bardzo związani. Pobyt w Muzeum Marynarki Wojennej przypadający w "Dniu Kobiet" - pozwolił też symbolicznie uhonorować Panie kwiatami oraz najlepszymi życzeniami od Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Gdyni.

Członek Zarządu Morskiego KlubuGdyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Kpt. nawig. (R) Jan Gronda48
20