Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

"Rekin" na Bałtyku

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2011-05-25 Autor: Godlewski Krzysztof

Gwałtowny wzrost cen surowców, w tym przede wszystkim paliw, a także cen towarów dostarczanych drogą morską, zarówno tych codziennego użytku, jak i istotnych dla produkcji przemysłowej – to jedynie wybrane konsekwencje blokady państwa od strony morza. Tylko w przypadku polskich podmiotów gospodarki morskiej oznaczałoby to dzienną stratę w ich przychodzie na poziomie około 60 milionów złotych.
   
W oparciu o taką właśnie sytuację opracowany został scenariusz największych w tym roku ćwiczeń Marynarki Wojennej pod kryptonimem REKIN 2011. Głównym założeniem manewrów będzie przećwiczenie obronnej operacji na morzu, której celem jest niedopuszczenie do blokady morskiej państwa w sytuacji narastającego zagrożenia.

Faza morska ćwiczenia REKIN 2011 rozpocznie się w poniedziałek 23 maja i potrwa do piątku 27 maja. Scenariusz manewrów zakłada konieczność utrzymania panowania na morzu w celu niedopuszczenia do blokady morskiej państwa i portów w sytuacji narastającego zagrożenia. Chodzi także o zabezpieczenie morskich szlaków komunikacyjnych oraz zapewnienie swobody transportu morskiego. Scenariusz dotyczy fikcyjnych państw i nie odnosi się do żadnych rzeczywistych uwarunkowań polityczno - militarnych. Jest tylko tłem do przeprowadzenia manewrów organizowanych w celu sprawdzenia sił Marynarki Wojennej w prowadzeniu połączonej operacji obronnej i współdziałania z jednostkami Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych. W manewrach uczestniczyć będą okręty, lotnictwo Marynarki Wojennej oraz jednostki brzegowe. Komponent morski sformują: okręt podwodny ORP „Kondor”, fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”, okręty rakietowe ORP „Orkan” i ORP „Piorun”, trałowce ORP „Sarbsko”, ORP „Nakło”, ORP „Drużno” i ORP „Śniardwy”, niszczyciele min ORP „Mewa” i ORP „Czajka” (wraz z grupami nurków minerów), okręty transportowo - minowe ORP "Lublin”, ORP „Poznań” i ORP „Toruń”, okręt ratowniczy ORP „Piast” i ORP „Zbyszko” wraz z Brzegową Grupą Ratownictwa, zbiornikowiec ORP „Bałtyk”, okręt rozpoznania radioelektronicznego ORP „Hydrograf” oraz jednostki zabezpieczenia (holowniki i okręt hydrograficzny ORP „Arctowski”). Na lądzie zadania wykonywać będą 8 i 9 Dywizjon Przeciwlotniczy oraz 8 i 43 Batalion Saperów (wraz z kompaniami chemicznymi). Ćwiczyć będą obsady stanowisk dowodzenia, punkty obserwacji technicznej, jednostki logistyczne i zaopatrzenia.

Lotnictwo morskie operować będzie z lotnisk w Gdyni Babich Dołach, Siemirowicach i Darłowie. W skład komponentu lotniczego ćwiczenia wejdą śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ i samolot patrolowo – rozpoznawczy An-28B1R z 44 Bazy Lotnictwa Morskiego oraz śmigłowiec ratowniczy W-3RM „Anakonda” i śmigłowiec transportowy Mi-17 z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego.W ramach prowadzenia operacji obronnej polegającej na utrzymaniu panowania na morzu załogi okrętów przećwiczą osłonę szlaków komunikacyjnych przed atakami z powietrza, wody oraz przed atakami okrętów podwodnych. Okręty wykonają strzelania artyleryjskie i torpedowe oraz strzelania rakietowe do celów powietrznych. Prowadzone będą: trałowania, operacje poszukiwania i niszczenia min, obrona przed bronią masowego rażenia, rozpoznanie, a także akcje ratownicze oraz uzupełnianie zapasów na morzu. Istotną częścią manewrów będą załadunek i wyładunek sprzętu wojskowego z nieprzygotowanego brzegu bez konieczności wchodzenia do portu, a następnie przeprowadzenie transportowców przez zagrody i pola minowe. Lotnictwo Marynarki Wojennej przećwiczy zwalczanie okrętów podwodnych, rozpoznanie i wskazywanie celów oraz prowadzenie działań poszukiwawczo - ratowniczych na morzu. Załoga patrolowej Bryzy wykona także zadanie zrzutu imitatora celu powietrznego (ICP) na strzelanie rakietowe. Jednostki brzegowe wykonywać będą zadania związane m.in. z obroną portów, obroną przeciwchemiczną, zabezpieczeniem inżynieryjnym oraz logistycznym.

Tego typu ćwiczenia to doskonalenie wyszkolenia sił Marynarki Wojennej w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Chodzi głównie o osłonę strategicznego transportu morskiego oraz utrzymanie panowania na morzu. Obecnie od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych zależy stabilny, niezagrożony rozwój gospodarki morskiej, drogą morską transportowany jest bowiem największy tonaż towarów międzynarodowej wymiany handlowej. Tym szlakiem dostarczane są także różnego rodzaju surowce, z których korzystają państwa morskie. Podobne działania jednostki Marynarki Wojennej realizują także podczas ćwiczeń i operacji w ramach współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO i "Partnerstwa dla Pokoju". REKIN 2011 jest głównym, krajowym ćwiczeniem Marynarki Wojennej.

bl.mw.mil.pl
54
54