Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

Pięć lat F-16 w Polsce

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2011-11-06 Autor: Franczyk Michał
Pierwsze samoloty F-16 pojawiły się na poznańskiej ziemi 9 listopada 2006 r., co zapoczątkowało szereg zmian w lotnictwie wojskowym, od procesu szkolenia personelu latającego i technicznego, szeregu inwestycji budowlanych, nauki języka angielskiego, znajomości nowej technologii do zmiany mentalności. 48 myśliwców przyjętych w wyposażenie Sił Powietrznych RP stacjonuje w najnowocześniejszych bazach lotniczych w Polsce - w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego, gdzie rozlokowane są 32 samoloty i w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego, na terenie której stacjonuje 16 polskich Jastrzębi. Polscy piloci F-16 szkolą się i trenują zarówno w warunkach polskich, jak i z zachodnimi partnerami, ćwicząc w połączonych operacjach powietrznych w takich krajach, jak: Belgia, Holandia, Niemcy, Francja, Grecja, Dania, Szwecja czy Hiszpania.

Podsumowaniem 5-letniej eksploatacji F-16 jest tegoroczna, pozytywna opinia i ceryfikacja FORCEVAL, która była warunkiem koniecznym do współuczestniczenia w operacjach NATO w ramach Programu Oceny Taktycznej (NATO Taceval Programme). Komponent Lotniczy Jastrząb, wydzielony z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego zadeklarowany jako siły mobilne zdolne do przerzutu w ramach operacji NATO, zdał ten egzamin pozytywnie pod czujnym okiem ponad 140 inspektorów międzynarodowego zespołu Taceval.
Zarówno 32, jak i 31 Baza Lotnictwa Taktycznego (32 BLT - od stycznia 2010 r., 31 BLT - czerwca od 2011 r.) pełni dyżur bojowy w Zintegrowanym Systemie Obrony Powietrznej NATINADS, wykonując misje
"Air policing".

14 grudnia 2009 r. w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego rozpoczął się podstawowy kurs przeszkolenia pilotów na F-16. Wcześniej szkolenie podstawowe odbywało się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Szkolenie w warunkach polskich zakończyło dotychczas trzech pilotów samolotów odrzutowych. Szkolenie personelu naziemnego natomiast (początkowo odbywające się w USA w dwudziestu trzech specjalnościach i prowadzone w dwóch obszarach szkolenia językowego i specjalistycznego) przeniesiono z czasem na polski grunt.

Zaowocowało to przeszkoleniem personelu technicznego wg standardów amerykańskich na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach (od 2007 r. zaplanowano przeszkolenie 900 żołnierzy, co wymagało zorganizowania 87 kursów specjalistycznych). Szkolenie specjalistów trwa nadal, a jego poziom uzależniony jest od bieżących potrzeb sił powietrznych.
W ciągu pięciu lat polskie samoloty wielozadaniowe F-16 wykonały: 14 834 misji z ogólnym nalotem 25 719,30 godz. (dane z 2 listopada 2011 r.). Na chwilę obecną mamy czterdziestu dziewięciu wyszkolonych pilotów F-16 (w tym trzech na poziomie Basic Course i ośmiu instruktorów). Z całej grupy przeszkolonych na nowoczesne myśliwce pilotów pięciu z nich dysponuje nalotem 1000 tys. godzin (płk pil. Cezary Wiśniewski, płk pil. Dariusz Malinowski, kpt. pil. Jerzy Marut, ppłk pil. Krystian Zięć, ppłk pil. Ireneusz Nowak).

Wybór samolotów F-16 oraz decyzja o ich docelowym stacjonowaniu na lotnisku w Krzesinach i Łasku wymusiły rozpoczęcie inwestycji mających na celu dostosowanie infrastruktury lotniczej do standardów i wymagań nowego samolotu. Do zrealizowania tych  inwestycji  wykorzystywane  były  i  są nadal,  fundusze  z rezerwy celowej państwa na samolot wielozadaniowy, ze środków budżetu narodowego i NATO oraz środków budżetu resortu obrony narodowej.

W ramach modernizacji lotniska w Krzesinach wykonano 61 zadań inwestycyjno -remontowych o wartości około 820 mln złotych. W ramach modernizacji lotniska w Łasku zrealizowano ich 48. Koszt wyniósł około 435 mln złotych. Wojskowy port lotniczy, baza kompanii obsługi lotniska, hangary obsługowe, kilkanaście schronów samolotowych, strażnica przeciwpożarowa, schrony samolotowe, domek pilota czy wreszcie system lin hamujących samoloty, nowoczesny system pomiarów meteorologicznych, system oświetlenia nawigacyjnego oraz ogrodzenia zewnętrzne to niektóre z inwestycji.

Mówiąc o osiągnięciach m.in. w procesie szkolenia lotniczego, nie sposób nie wymienić udziału personelu latającego wraz z zabezpieczającym w ćwiczeniach sojuszniczych, treningach oraz wymianach eskadr o charakterze międzynarodowym, w których z dużym powodzeniem bierzemy udział od 2008 r. Bogaty program udziału obu baz w ćwiczeniach międzynarodowych obejmuje uczestnictwo w takich ćwiczeniach, jak:
 • wspólne ćw. z Eurofighterami (Niemcy/lipiec 2011 r. -  32 Baza Lotnictwa Taktycznego);
 • SAFE SKIES 2011 (lipiec 2011 r. - 32 Baza Lotnictwa Taktycznego);
 • BRILLIANT ARDENT 2010 (Niemcy/kwiecień 2010 r. - 32 Baza Lotnictwa Taktycznego);
 • wymiana eskadr SQUADRON EXCHANGE na macierzystym lotnisku w Łasku z przedstawicielami amerykańskiego 52 Skrzydła Bojowego ze Spangdahlem (maj 2010 r.);
 • ćwiczenie międzynarodowe ELITE 2010 (Niemcy/czerwiec 2010 r. -  32 Baza Lotnictwa Taktycznego);
 • wystawa statyczna w Spanghdalem (32 Baza Lotnictwa Taktycznego/lipiec 2011 r.);
 • wystawa statyczna na Słowacji (31 Baza Lotnictwa Taktycznego/sierpień 2011 r.);
 • polski Squadron Exchange 2010 i 2011 (Malbork z udziałem MiG-ów 29 i F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego);
 • ćwiczenie międzynarodowe pk. Frisian Flag (Holandia/kwiecień 2010 r. - 31 Baza Lotnictwa Taktycznego);
 • belgijsko - polski Squadron Exchange w Krzesinach  (czerwiec 2010 r. - 31 Baza Lotnictwa Taktycznego);
 • NATO TIGER MEET z udziałem 6 eskadry lotniczej 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego (maj 2011 r. /Francja).

Ponadto:
 • Vigilant Skies (Rosja/sierpień 2011 r.);
 • Air Show Radom (sierpień 2009 r. i 2011 r. - 31 i 32 Baza Lotnictwa Taktycznego);
 • SQUADRON EXCHANGE (Dania/2008 r.);
 • wielokrotny udział w programie TACTICAL LEADERSHIP PROGRAMME TLP (31 i 32 Baza Lotnictwa Taktycznego - początkowo Belgia/styczeń, marzec, maj 2009 r.; później - Hiszpania/Albacete/2011 r., kwiecień, maj, listopad);
 • ćw. międzynarodowe LOYAL ARROW (Szwecja/czerwiec 2009 r.);
 • SQUADRON EXCHANGE (Grecja/czerwiec 2009 r.);
 • BOLD AVENGER (Dania/wrzesień 2009 r.);
 • SQUADRON EXCHANGE (Hiszpania/grudzień 2009 r.)

Wzajemna wymiana i zdobywanie doświadczeń, poznawanie specyfiki działań lotnictwa w systemach szkoleniowych obowiązujących w armiach NATO, jak również podnoszenie wiedzy z poziomu organizacji i planowania misji lotniczych czy, co najważniejsze, poszerzanie zakresu interoperacyjności i kooperacyjności z siłami NATO - sprawiają, że piloci z innych państw chętnie z nami szkolą się i trenują.

Potwierdza się też, że wykonujemy zadania na najwyższym poziomie. Jak pokazują doświadczenia, nie odstajemy w umiejętnościach od naszych zachodnich partnerów, którzy użytkują F-16 znacznie dłużej, mimo że jeszcze niedawno oddzielała nas od nich co najmniej mentalna bariera pokoleniowa.
Dziś Polska znajduje się w wąskim gronie krajów europejskich posiadających najnowocześniejszą wersję sprawdzonego w realnych konfliktach zbrojnych samolotu F-16, który jeszcze długo będzie maszyną w pełni nowoczesną i niewymagającą modernizacji.

kpt. Marlena BIELEWICZ
oficer prasowy  2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

Zdjęcie Michał Franczyk


91
53