Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

Operacja osłony morskich szlaków komunikacyjnych

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2014-10-22 Autor: Franczyk Michał

W poniedziałek, 20 października, na Bałtyku rozpoczęły się cykliczne manewry 3. Flotylli Okrętów. Tym razem w skład grupy zadaniowej prowadzącej operację osłony morskich szlaków komunikacyjnych weszło dodatkowo pięć jednostek z Holandii i Litwy. Działania okrętów na morzu wspierają będą załogi samolotów i śmigłowców Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, holenderski śmigłowiec pokładowy NH90 oraz samoloty MiG-29.

W poniedziałek rozpoczęły się kolejne w tym roku ćwiczenia sił Marynarki Wojennej, których głównym celem jest doskonalenie działań wykorzystywanych w operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju oznaczającej odcięcie od ważnych źródeł zaopatrywania i wsparcia sojuszniczego. Cykliczne manewry tak zwanych Okrętowych Grup Zadaniowych obejmują wspólne działania okrętów i lotnictwa na rzecz doskonalenia zdolności przeciwdziałania atakom z wody, powietrza oraz atakom okrętów podwodnych. Scenariusz tego ćwiczenia przewiduje także treningowy załadunek rakiet i torped, zabiegi odkażania skażonych okrętów, zaopatrywanie okrętów w morzu oraz wykonanie strzelań artyleryjskich i torpedowych. Podczas takich manewrów prowadzi się również działania przeciwminowe, antyterrorystyczne, antypirackie, a także operacje stabilizacyjne, wymuszania pokoju i humanitarne. Ćwiczenia o takim charakterze są kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa, niezbędnej dla funkcjonowania niezakłóconego transportu morskiego.

W zaplanowanych na 5 dni manewrach uczestniczy łącznie 11 okrętów z Polski Holandii i Litwy w tym: fregata rakietowa ORP "Kościuszko", okręty rakietowe ORP "Piorun" i ORP "Grom", okręt podwodny ORP "Sokół", fregata HNLMS Evertsen, okręt patrolowy HNLMS Zeeland, okręt zaopatrzenia HNLMS Amsterdam, oraz okręty patrolowe LTU Dzukas i LTU Aukstaitis.

Zadaniem załóg samolotów patrolowo - rozpoznawczych Bryza, śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, pokładowego SH-2G oraz holenderskiego śmigłowca pokładowego NH90 jest rozpoznanie wyznaczonych akwenów, wskazywanie celów znajdujących się poza zasięgiem środków rozpoznania okrętów, udział w działaniach obrony przez atakami okrętu podwodnego a także pozoracja zagrożeń asymetrycznych z powietrza. Symulowane ataki z powietrza na zespoły okrętów wykonają natomiast samoloty MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

kmdr ppor. Czesław Cichy
www.bl.mw.mil.pl
16
17