Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

Nowe eksponaty w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Kategoria: Pozostałe wydarzenia Utworzony: 2011-03-24 Autor: Godlewski Krzysztof

Turyści i mieszkańcy miasta, którzy przybyli na uroczyste obchody 66 rocznicy walk o Kołobrzeg, mieli okazję uczestniczyć w operacji wojskowej – przekazania dwóch samolotów myśliwsko-bombowych SU-22 do muzealnej kolekcji. Obydwa aparaty lotnicze zostały przywiezione z Jednostki Wojskowej nr 3294  w Świdwinie 17 i 18 marca 2011 r. dzięki współpracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi w Bydgoszczy. Pracownicy WZL2 będą realizować całą operację montażu ww. maszyn. Jeden z samolotów, SU-22 M4 jest prezentowany na wystawie plenerowej przy ul. ppor. Emilii Gierczak 5. Docelowo muzeum pragnie wyeksponować go na specjalnie wykonanej konstrukcji. Drugi z samolotów – w wersji szkolno-bojowej - SU-22 UM3K- przewieziony został do magazynu w Rogowie.

Samoloty zostały przekazane do kolekcji na podstawie wniosku Muzeum Oręża Polskiego skierowanego do Ministerstwa Obrony Narodowej w 2010 r.

29 października 2002 r. Minister Obrony Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na podstawie tego rozporządzenia muzea, państwowe szkoły wyższe, państwowe wyższe szkoły zawodowe mogą się ubiegać o przekazanie mienia ruchomego z jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej na cele muzealne, wystawiennicze lub szkoleniowe.

W oparciu o to rozporządzenie muzeum złożyło w ubiegłym roku wniosek o przekazanie sprzętu lotniczego wycofywanego z użytkowania. Wniosek został  pozytywnie rozpatrzony przez Ministra Obrony Narodowej i przyjęty do realizacji przez  Departament Wychowania i Promocji Obronności. Na podstawie zbiorczego zestawienia nr 329/1210 Ministerstwo przekazało do MOPK niżej wymienione  obiekty:

-         samolot myśliwsko-bombowy szkolno-bojowy Su-22UM3K ( bez silnika);

-         samolot myśliwsko-bombowy Su-22 M4;

-         silnik turboodrzutowy AŁ-21F3;

-         samolot szkolno-treningowy TS-11 “Iskra” R ( bez silnika SO-3 oraz radiostacji RS-6106C);

-         silnik turboodrzutowy SO-3.

Obecnie muzeum czeka na formalno-prawne przekazanie samolotu szkolno-bojowego TS-11 “Iskra” R oraz silnika turboodrzutowego SO-3 z J.W. 1128 w Malborku.

Warto nadmienić, że wyżej wymienione obiekty nie są jedynymi przekazanymi do zbiorów muzeum dzięki  Departamentowi Wychowania i Promocji Obronności MON. W ubiegłym roku MOPK pozyskało w ten sposób samolot PZL-I-22 “Iryda”, a w 2009 r. dwa samoloty TS-11 “Iskra” przechowywane obecnie w magazynie w Rogowie.

Ponadto na podstawie w/w rozporządzenia realizującego projekt rządowy muzeum w 2010 r. otrzymało kuter rakietowy radzieckiego projektu 205 (wg nomenklatury NATO typ OSA I) ORP “Władysławowo”.

tekst: Barbara Skomiał, zdjęcia: Krzysztof Godlewski, Michał Franczyk

84
68