Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

Manewry BLMW "Rybołów 2014"

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2014-10-15 Autor: Franczyk Michał

Doskonalenie prowadzenia działań zwalczania okrętów podwodnych oraz poszukiwawczo - ratowniczych w ramach morskiej operacji obronnej to główny cel ćwiczenia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej pod kryptonimem "Rybołów -14". W rozpoczynających się dzisiaj (poniedziałek, 13 października) manewrach uczestniczyć będą załogi samolotów patrolowych Bryza a także śmigłowców Mi-14, SH-2G i W-3RM.

Wsparcie ćwiczenia lotnictwa morskiego zapewnią jednostki 3. Flotylli Okrętów: podwodny ORP "Kondor" i ratowniczy ORP "Zbyszko" oraz interwencyjno - pościgowa jednostka Morskiego Oddziału Straży Granicznej "Strażnik 6". W ramach manewrów samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (BLMW) będą prowadzić działania poszukiwawczo - ratownicze SAR (ang. Search and Rescue) na poligonie morskim zlokalizowanym na zachód od Darłowa. Scenariusz ćwiczenia przewiduje między innymi poszukiwanie znajdujących się w wodzie rozbitków. Koordynację poszukiwań prowadzonych przez załogi śmigłowców zapewni samolot patrolowy Bryza pełniący funkcję tzw. ACO (ang. Air Coordinator). Śmigłowce przećwiczą również elementy podjęcia poszkodowanych z wody, tratwy ratunkowej i pokładów jednostek pływających. Jednocześnie na poligonie morskim w rejonie Półwyspu Helskiego załogi śmigłowców Mi-14PŁ będą doskonalić umiejętności w poszukiwaniu zanurzonego okrętu podwodnego. Działania zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) zaplanowano zarówno w dzień jak i w nocy. Scenariusz ćwiczenia przewiduje również niszczenie celów nawodnych przy użyciu pokładowej broni strzeleckiej realizowane przez załogi z klucza śmigłowców pokładowych SH-2G. W ostatnim dniu manewrów śmigłowiec ratowniczy W-3RM będzie uczestniczył w akcji poszukiwania i ewakuacji załogi statku powietrznego po awaryjnym lądowaniu w terenie przygodnym. Łącznie podczas czterech dni ćwiczenia samoloty i śmigłowce lotnictwa morskiego spędzą w powietrzu ponad 80 godzin. Nad przebiegiem "Rybołowa - 14" czuwać będą  specjaliści Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz stanowisk dowodzenia w 43. i 44. Bazie Lotnictwa Morskiego. Ćwiczeniem kieruje dowódca BLMW kmdr pil. Tadeusz Drybczewski.

BLMW to jednostka wyspecjalizowana w prowadzeniu operacji lotniczych nad obszarami morskimi. Jednym z głównych zadań brygady jest prowadzenie działań ZOP obejmujących poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych. To jedna z bardziej skomplikowanych operacji na morskim teatrze działań, na Bałtyku dodatkowo utrudniona ze względu na nietypową charakterystykę hydrologiczną, stosunkowo płytki akwen z dużą ilością warstw wody o zmiennej temperaturze i zasoleniu. Efektywne powadzenie działań lotniczych ZOP w dużej mierze uzależnione jest od wyszkolenia personelu latającego, wieloletniego zdobywania wiedzy i doświadczeń w trakcie specjalistycznych kursów i ćwiczeń na morzu. Pełne wykorzystanie możliwości maszyn zależy też od umiejętności operatorów systemów poszukiwawczo-uderzeniowych, których obsługa wymaga między innymi opanowania wiedzy z zakresu oceanografii, hydrologii i hydroakustyki.

Domeną lotnictwa morskiego są także operacje SAR nad morzem. BLMW jako jedyna w kraju formacja utrzymuje ciągłą gotowość do ich prowadzenia. Obszar odpowiedzialności w tym zakresie obejmuje ponad 30 000 km kw. powierzchni Bałtyku. W ramach krajowego systemu ratownictwa morskiego całodobowe dyżury pełnią załogi śmigłowców typu W-3RM "Anakonda" i Mi-14PŁ/R na lotniskach w Gdyni Babich Dołach i Darłowie. System ten wspiera również samolot patrolowy Bryza dyżurujący na lotnisku w Siemirowicach.

Do innych zadań brygady należy rozpoznanie obszarów morskich, poszukiwanie, rozpoznanie i wskazywanie celów nawodnych okrętom, monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej oraz transport ludzi i sprzętu.

W strukturze BLMW funkcjonują obecnie dwie jednostki: 43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach oraz 44. Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie. Na ich wyposażeniu znajduje się ponad 40 samolotów i śmigłowców w tym: samoloty Bryza w wersji patrolowo - rozpoznawczej, monitoringu ekologicznego i transportowej, śmigłowce Mi-14 w wersji zwalczania okrętów podwodnych i ratowniczej, śmigłowce pokładowe SH-2G, śmigłowce ratownicze W-3RM oraz śmigłowce Mi-17 i Mi-2.

Tekst: kmdr ppor. Czesław Cichy
Fot. Michał Franczyk


30
23