Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

Lotnictwo morskie w manewrach 3. Flotylli

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2011-02-16 Autor: Franczyk Michał

W tym tygodniu manewry na Bałtyku prowadzą siły Marynarki Wojennej sformowane w tzw. okrętową grupę zadaniową. W dniach od 14 do 15 lutego w ćwiczeniu uczestniczyły załogi samolotów patrolowo – rozpoznawczych Bryza oraz śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) Mi-14PŁ.

Główne zadania realizowane podczas manewrów polegają na prowadzeniu operacji zwalczania okrętów podwodnych oraz zwalczania celów nawodnych i powietrznych. To typowe ćwiczenia osłony strategicznego transportu morskiego i utrzymania panowania na morzu w sytuacjach kryzysowych. W manewrach uczestniczą: dwie fregaty rakietowe ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP „Gen. T. Kościuszko”, okręty rakietowe ORP „Piorun” i ORP „Orkan”, okręt podwodny ORP „Kondor”, niszczyciel min ORP „Czajka”, okręt ratowniczy ORP „Piast” oraz zbiornikowiec ORP „Bałtyk”. Załogi okrętów ćwiczą operacje zwalczania okrętów podwodnych, a także osłonę przed atakami okrętów nawodnych i lotnictwa. Prowadzone są strzelania artyleryjskie oraz zadania przeciwminowe. Równolegle do działań bojowych prowadzone są ćwiczenia w prowadzeniu akcji ratowniczych i pomocy uszkodzonym jednostkom.

Zadaniem załóg patrolowo – rozpoznawczych Bryz było prowadzenie rozpoznania obszarów morskich poza zasięgiem widzialności i działania środków okrętowej grupy zadaniowej, wskazywanie celów i pozorowanie zagrożeń asymetrycznych. Załogi śmigłowców Mi-14PŁ prowadziły działania osłony zespołu okrętów przed potencjalnym zagrożeniem ze strony okrętów podwodnych. Bryzy operowały z macierzystego lotniska w Siemirowicach, śmigłowce Mi-14PŁ z lotniska 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach.

Tego typu ćwiczenia to doskonalenie wyszkolenia sił Marynarki Wojennej w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu – osłonie strategicznego transportu morskiego, utrzymanie panowania na morzu w sytuacji kryzysowej oraz niedopuszczenie do blokady morskiej państwa. Obecnie od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych zależy stabilny i niezagrożony rozwój gospodarki morskiej. Drogą morską transportowany jest bowiem największy tonaż towarów międzynarodowej wymiany handlowej oraz dostarczane są także różnego typu surowce. Podobne działania Marynarka Wojenna realizuje także podczas ćwiczeń i operacji w ramach współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO i Partnerstwa dla Pokoju.

Źródło : www.bl.mw.mil.pl

53
57