Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

Kolejny Hercules dla Polskich Sił Powietrznych już w Powidzu

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2011-09-20 Autor: Franczyk Michał

W piątek 16 września o godz. 14.59 na lotnisku 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu wylądował kolejny, czwarty już polski samolot C 130E Hercules. Powiększył on tym samym flotę samolotów transportowych eksploatowanych przez Siły Powietrzne RP. Łącznie będzie to 6 samolotów tego typu otrzymanych przez Polskę w darze od Stanów Zjednoczonych (pięć po przeprowadzonym głębokim przeglądzie strukturalnym i modernizacji oraz jeden nielatający jako pomoc szkoleniowa). Pierwszy polski samolot tego typu siły powietrzne otrzymały 24 marca 2009 r. (1501), drugi 26 kwietnia 2010 r. (1502), a trzeci – 16 listopada 2010 r. (1503). Obecnie przybyły Hercules będzie nosił numer taktyczny 1504 (dotychczas 70-1263). W najbliższym czasie przejdzie on sprawdzenie stanu technicznego przez służby inżynieryjne 33 Bazy (tzw. Acceptance Inspection). Następnie, po załatwieniu formalności odbiorczych, zostanie wpisany do polskiego rejestru statków powietrznych i rozpocznie służbę w Siłach Powietrznych RP. Przylot ostatniego samolot tego typu spodziewany jest w czerwcu przyszłego roku. Otrzyma on numer taktyczny 1505.

W związku z opóźnieniami w dostawach i dużym zapotrzebowaniem na wykonywanie lotów transportowych, desantowych i szkolnych 33 Baza w Powidzu czasowo eksploatowała jeszcze trzy inne wypożyczone przez stronę amerykańską samoloty: C 130E o numerach:1506 – po zdarzeniu lotniczym w lutym 2010 r. w Afganistanie spisany ze stanu;1507 – po zakończeniu resursu w lipcu 2011 r. przekazany bezpłatnie stronie polskiej z przeznaczeniem do szkolenia techników i obsług naziemnych;1508 – przyjęty czasowo na stan po zakończeniu wykonywania lotów przez C 130E 1507 i przewidywany do eksploatacji w kraju aż do przylotu ostatniego polskiego C 130E (1505).

Ilość zadań, jakie wykonują załogi naszych Herculesów, jest coraz większa. Samoloty te transportują ładunki i ludzi nie tylko do Afganistanu (w ramach zabezpieczenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie), ale i po całej Europie, zabezpieczając ćwiczenia wszystkich rodzajów sił zbrojnych, ćwiczenia i pokazy lotnicze F-16, MiG-29, Su-22 i TS-11 lub biorąc w nich udział. Uczestniczą w lotach specjalnych (jak z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego czy w formacji "grot" na Air Show Radom 2011), szkoleniu spadochronowym i desantowaniu dużych pododdziałów, a ostatnio także w deportacji naszych obywateli, którzy weszli w konflikt z prawem na terenie innych krajów. Do szkolenia własnego wykorzystywana jest każda wolna maszyna i każda przerwa w wykonywaniu lotów operacyjnych. Kolejny samolot z pewnością zadanie to ułatwi.

Tekst: kpt. Włodzimierz Baran, foto: mjr Grzegorz Schmidt
Zdjęcie na stronie głównej: Marek Purat


93
64