Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

Bezpieczny transport morski

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2012-06-21 Autor: Franczyk Michał

Poszukiwanie jednostki podejrzanej o transport grupy terrorystycznej, osłona abordażu, symulacja zagrożeń asymetrycznych oraz misje poszukiwawczo - ratownicze to zadania, jakie realizują załogi klucza śmigłowców pokładowych SH-2G w działaniach z Okrętową Grupą Zadaniową. Do ćwiczących od poniedziałku okrętów Marynarki Wojennej RP dołączyła dzisiaj francuska fregata FNS "'De Grasse".

Od poniedziałku, 18 czerwca, na Bałtyku trwają manewry 3 Flotylli Okrętów. Okrętową Grupę Zadaniową manewrów utworzyły: fregata rakietowa ORP "Gen. T. Kościuszko", okręt ratowniczy ORP "Piast" oraz niszczyciel min ORP "Mewa". Do polskich okrętów dołączyła dzisiaj francuska fregata typu Tourville FNS "De Grasse", która w ostatnich tygodniach współpracowała ze śmigłowcami Mi-14PŁ w ramach ćwiczeń NATO na Morzu Północnym (zobacz "Dynamic Mongoose na Morzu Północnym").

Główne zadanie dla ćwiczących sił to przede wszystkim osłona transportu morskiego przed atakami z powietrza. Obronę przeciwlotniczą prowadzić będą dwie fregaty - polska ORP "Gen. T. Kościuszko" i francuska FNS "De Grasse". Zadanie obrony przeciwminowej otrzyma natomiast załoga niszczyciela min ORP "Mewa". Okręt ratowniczy "ORP Piast" będzie koordynował operacje ratownicze. W ćwiczeniu uczestniczą również załogi klucza śmigłowców pokładowych SH-2G. Ich zadaniem będą: lokalizacja i rozpoznanie podejrzanej jednostki, osłona działań abordażowych, symulowanie zagrożeń asymetrycznych z powietrza oraz wykonywanie misji SAR (ang. Search and Rescue poszukiwawczo - ratowniczych) we współpracy z okrętami.

Osłona transportu morskiego to dzisiaj kluczowe zadanie każdej floty wojennej. Dziennie na Bałtyku przebywa od 2 do 3 tysięcy jednostek. Prowadzone są wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W polskich portach przeładowywanych jest średnio około 60 milionów ton ładunków rocznie. Tylko jeden kontenerowiec jest w stanie dostarczyć jednorazowo ponad 15 tysięcy kontenerów, a na jednym wycieczkowcu może być ponad 3 tysiące pasażerów. To tylko wybrane przykłady rosnącego znaczenia transportu morskiego. Z powyższej sytuacji w dużej mierze wynikają scenariusze ćwiczeń Marynarki Wojennej RP, które skupiają się między innymi na operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju mogącej oznaczać odcięcie od źródeł zaopatrywania. Dużo ćwiczeń obejmuje zatem działania okrętów i lotnictwa MW RP na rzecz osłony transportu morskiego i bezpieczeństwa żeglugi. Głównie są to operacje przeciwdziałania atakom z wody i powietrza oraz atakom okrętów podwodnych, a także: przeciwminowe, antyterrorystyczne, antypirackie oraz stabilizacyjne, wymuszania pokoju i humanitarne. Ćwiczenia o takim charakterze są także kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na morzu niezbędnej dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego.

kmdr ppor. Czesław Cichy
www.bl.mw.mil.pl
fot. ilustracja Tomasz Grotnik


58
51