Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

Baltic Sarex 2012

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2012-05-07 Autor: Franczyk Michał

W rejonie duńskiej wyspy Bornholm rozpoczynają się największe na Bałtyku manewry służb ratowniczych. W ćwiczeniu pod kryptonimem Baltic Sarex 2012 uczestniczyć będzie ponad 30 specjalistycznych jednostek nawodnych oraz samoloty i śmigłowce z 10 państw. Polską Marynarkę Wojenną reprezentować w nich będzie śmigłowiec Mi-14PŁ/R oraz okręt ratowniczy ORP Lech.

Baltic Sarex to cykliczne manewry wojskowych i cywilnych służb ratowniczych organizowane są w ramach programu Partnerstwa dla Pokoju. Są to największe na Bałtyku i jedne z największych w Europie tego typu ćwiczenia, organizowane zgodnie ze standardami zalecanymi przez Międzynarodową Organizację Morską IMO (ang. International Maritime Organisation) oraz Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego ICAO (ang. International Civil Aviation Organisation). Ich zasadniczym celem jest doskonalenie procedur podczas skoordynowanych działań na rzecz ratowania życia na morzu. Do udziału w ćwiczeniu swoje siły skierowały: Dania, Szwecja, Polska, Litwa, Łotwa, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja oraz Rosja. Przebieg manewrów będą obserwowali przedstawiciele Norwegii. Polska Marynarka Wojenna do udziału w Baltic Sarex 2012 skierowała śmigłowiec ratowniczy Mi-14PŁ/R z 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie, okręt ratowniczy ORP Lech z 3 Flotylli Okrętów w Gdyni oraz specjalistów z Brzegowej Grupy Ratowniczej. W ćwiczeniu uczestniczyć będzie również polska jednostka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa m/s Pasat typu SAR 3000. Działania samolotów i śmigłowców podczas prowadzenia akcji ratowniczych na morzu wspierać będzie samolot wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej AWACS.

Dzisiaj podczas fazy portowej trwają ostatnie ustalenia dotyczące szczegółów przebiegu ćwiczenia oraz szkolenia teoretyczne załóg okrętów i statków powietrznych. Od jutra rozpoczyna się zasadnicza, tzw. morska faza ćwiczeń. Jednym z jej ważniejszych elementów będzie tzw. Multisarex, kiedy wszystkie uczestniczące w manewrach jednostki nawodne, samoloty i śmigłowce będą jednocześnie zaangażowane w prowadzenie działań ratowniczych na morzu.

Na niewielki w stosunku do innych akwenów Bałtyk przypada 15% udziału w globalnym transporcie towarów drogą morską. Każdej doby przebywa na nim od 2500 do 3000 jednostek, rocznie dochodzi do około 120 wypadków, dlatego od kilku lat scenariusz ćwiczenia zawiera również element ewakuacji masowej z jednostki pasażerskiej.

Więcej informacji na temat przebiegu manewrów w kolejnych komunikatach oraz na stronie internetowej ćwiczenia pod adresem www.balticsarex.org.

Mi-14PŁ/R to śmigłowiec przeznaczony do wykonywania zadań poszukiwawczo - ratowniczych nad wodą i lądem, w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy. Podnoszenie rozbitków na jego pokład może odbywać się za pomocą pasów, kosza lub noszy. Śmigłowce te mogą również wodować i podjąć rozbitków bezpośrednio z powierzchni wody. PŁ/R przystosowany jest do transportu 19 poszkodowanych, w pozycji leżącej 9. W przypadku większej ilości poszkodowanych na pokład może zabrać do 20 dodatkowych tratw ratunkowych (standardowo 5). Tratwa ratunkowa, zależnie od jej typu, może pomieścić od 6 do 8 osób. Dwa Mi-14PŁ/R znajdują się na wyposażeniu 44 Bazy Lotnictwa Morskiego. Na stałe bazują na lotnisku w Darłowie. Ich załogi, na przemian z załogami śmigłowców W-3RM, pełnią całodobowe dyżury w krajowym systemie ratownictwa morskiego i lotniczego.


kmdr ppor. Czesław Cichy
www.bl.mw.mil.pl

71
48