Wyszukiwarka

Aviateam.pl na Facebook

28 "Słupski" Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

Kategoria: Lotnictwo wojskowe Utworzony: 2010-02-06 Autor: Godlewski Krzysztof

Pułk lotniczy istniejący od 11 grudnia 1951 do rozformowania 31 grudnia 2000r. Stacjonował na lotnisku w Rędzikowie (obecne Redzikowo). Został sformowany na podstawie Rozkazu MON Nr 0096 z dnia 11 grudnia 1951 r. oraz Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych Nr 018 z dnia 21 maja 1952 r. na bazie istniejącej 10 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Rędzikowie koło Słupska. Termin osiągnięcia gotowości bojowej wyznaczono na dzień 1 listopada 1952 r.Od pierwszych dni istnienia głównym zadaniem Pułku było szkolenie lotnicze i obrona najważniejszych obiektów administracyjno-gospodarczych oraz wojsk na Wybrzeżu Środkowym.Od 1 lipca 1991 r.

Pułk wykonywał zadania w ramach Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W dniu 1 września 1995 r. decyzją MON Pułk przyjął nazwę wyróżniającą "Słupski" i odtąd jego pełna nazwa brzmiała: 28 "Słupski" Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Od tego samego roku rocznica pierwszej zbiórki Pułku - dzień 17 września - została uznana za "Święto Pułku". 9 grudnia 1995 r. Pułk otrzymał też nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Słupska i Ziemi Słupskiej. W związku z kończeniem resursów przez kolejne egzemplarze samolotów MiG-23 oraz z polityką oszczędnościową MON, postanowiono wycofać z uzbrojenia maszyny tego typu. Ostatnie loty szkoleniowe odbyły się 2 września 1999 r. Wzięło w nich udział 5 samolotów MiG-23MF i 2 MiG-23UB. Natomiast ostatni lot MiG-23UB w barwach WLiOP odbył się 30 listopada 1999. Część samolotów skreślonych z inwentarza WLiOP przekazano do AMW w celu sprzedaży kolekcjonerom, natomiast kilka najmłodszych egzemplarzy (samoloty 24 serii), mających jeszcze spory zapas resursu przetransportowano na poligon lotniczy w Nadarzycach i tam "rozstrzelano". W wyniku powyższych działań, Ministerstwo Obrony Narodowej decyzją nr MON PF24/ORG z dnia 3 października 2000 r. podjęło decyzję o rozformowaniu jednostki. 28 "Słupski" Pułk Lotnictwa Myśliwskiego zakończył działalność, z dniem 31 grudnia 2000 r. przechodząc do historii.

W roku 1979 nastąpił przełom w historii jednostki. Grupa 15 pilotów, oraz 28 osób personelu technicznego odbyła szkolenie w Ługawoje w ZSRR na samoloty MiG-23MF/UB. W tym czasie lotnisko w Redzikowie przechodziło kapitalny remont mający na celu przygotowanie głównego pasa startowego, oraz dróg kołowania pod przyjęcie nowych samolotów. Już w dniu 4.VI.1979r. na lotnisku w Mińsku Mazowieckim wylądowało pierwszych 11 samolotów MiG-23MF/UB, natomiast w dniu 11.VI.1979r. odbyły się pierwsze loty szkoleniowe. Jako pierwsi, na samolocie MiG-23UB nr boczny 845 lot wykonali: ppłk. pil. J. Dorożyński, oraz mjr pil. B. Sokołowski. W dniu 4-7.I.1980r. 14 samolotów MiG-23UB/MF przebazowało się do Redzikowa, inaugurując szkolenie pilotów z macierzystego lotniska.Od 1.VII.1991r. Pułk wykonywał zadania w ramach Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W dniu 1.IX.1995 Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 94/MON z dnia 11.VII.1995r. Pułk przyjął nazwę wyróżniającą "Słupski", i odtąd jego pełna nazwa brzmiała: 28 "Słupski" Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Od tego samego roku, rocznica pierwszej zbiórki Pułku - dzień 17.IX. - została Decyzją MON nr 94 uznana jako "Święto Pułku". W końcu roku, dnia 9.XII. pułk otrzymał nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Słupska i Ziemi Słupskiej.Od początku istnienia Pułku pełniony był dyżur bojowy minimum parą samolotów, z kilkuminutowym czasem gotowości do startu. Wielokrotnie, szczególnie w latach 50-tych i 60-tych samoloty dyżuru bojowego startowały i przechwytywały obce statki powietrzne, weryfikowały dane o okrętach rozpoznawczych działających na Bałtyku, przeciwdziałały innym obiektom latającym - np. balonom. Dyżurne siły i środki stanowisk dowodzenia, oraz samoloty udzielały również pomocy innym statkom powietrznym.

W miarę doskonalenia struktur organizacyjnych, wprowadzania nowego sprzętu i uzbrojenia zmieniała się treść zadań szkoleniowych Pułku, systematycznie weryfikowana w ćwiczeniach, w trakcie których niejednokrotnie działania prowadzono jednocześnie z dwóch lotnisk i drogowego odcinka lotniskowego (DOL). Wielokrotnie Pułk brał udział w ćwiczeniach organizowanych na szczeblu Wojska Polskiego, a do 1988r. w ćwiczeniach Układu Warszawskiego, współdziałając z lotnictwem ZSRR i NAL NRD.Po wprowadzeniu na uzbrojenie samolotów MiG23MF/UB, Pułk w latach 1980, 1982, 1984, 1985 brał udział w ćwiczeniach na terytorium ZSRR połączonych ze strzelaniem do celów powietrznych. Postawione zadania za każdym razem wykonano na ocenę bardzo dobrą. Mistrzowskie opanowanie techniki lotniczej piloci Pułku prezentowali społeczeństwu po raz pierwszy w defiladzie lotniczej 8.IX.1957r. w Warszawie. Ponadto Pułk brał udział m.in. w defiladach w 1959r., gdzie zaprezentowano ugrupowanie 3 rombów po 16 samolotów; 1960r. - w 550 rocznicę bitwy pod Grunwaldem piloci brali udział w locie tzw. "tafli"; 1966r. - Udział w defiladzie 1000-lecia Państwa Polskiego; 1969r. - w defiladzie XXV-lecia PRL. Za całokształt wyszkolenia i wzorową realizację zadań.

Pułk był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Najważniejszym wyróżnieniem było nadanie w latach 1975, 1981, 1985 medalu "Za osiągnięcia w służbie wojskowej". W latach 90-tych podstawowe zadania Pułku nie uległy zasadniczym zmianom. Priorytetem pozostało bezpieczne szkolenie lotnicze, którego wynik weryfikowały odbyte ćwiczenia, w tym corocznie od 1992r. strzelania rakietowe na poligonie w Ustce, oraz ćwiczenia połączone z lądowaniem na drogowym odcinku lotniskowym (DOL). Kunszt pilotażu piloci pułku na samolotach MiG-23MF prezentowali w licznych pokazach lotniczych, m.in. Air Show'91 w Poznaniu, w 1993r. w Gdyni i Dęblinie (symulowana walka powietrzna 4 MiG-23MF z 4 MiG-29 z 1PLM), a w 1996r. w Bydgoszczy. Wszystkie zadania w powietrzu w latach 90-tych piloci wykonywali bezpiecznie. W wyniku działań restrukturyzacyjnych, Ministerstwo Obrony Narodowej decyzją nr MON PF24/ORG z dnia 3.X.2000r podjęło decyzję o rozformowaniu jednostki.28 "Słupski" Pułk Lotnictwa Myśliwskiego zakończył działalność, oraz przeszedł do historii z dniem 31.XII.2000r. Tutaj znajdziecie stronę Stowarzyszenia Przyjaciół 28 "Słupskiego" Pułku Lotnictwa Myśliwskiego

przygotował:Krzysztof Godlewski; zdjęcia:Piotr Butowski